2024. Június 24, Hétfő
Vissza a kezdolapra
Napirendipontok
1.

Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

2.

Javaslat Tiszaújváros Környezetvédelmi Programjának elfogadására

3.

Javaslat Tiszaújváros Forgalomtechnikai Tervének elfogadására

4.

Javaslat településrendezési döntés meghozatalára és kiemelt fejlesztési területté nyilvánításra

5.

Javaslat energiatakarékosságot célzó és gépészeti beruházásokat, felújításokat támogató pályázat kiírására, valamint lakóközösség azonnali beavatkozást igénylő gépészeti felújításának támogatására

6.

Javaslat a Városüzemeltetési, Rendészeti és Városmarketing Bizottság 2021. évi munkatervére

7.

Beszámoló a Városüzemeltetési, Rendészeti és Városmarketing Bizottság 2020. évi munkájáról

8.

Tájékoztató a közterületeket érintő feladatok végrehajtásáról

Jelenléti ív
Bene Csaba
Távollévő
Buséter Béla
Jelen volt
György László
Jelen volt
Hajdu Hajnalka
Jelen volt
Jézsó Gábor
Jelen volt
Kiss Zoltán
Jelen volt
Steinerné Vasvári Éva
Jelen volt
Szigeti Attila
Jelen volt
Tokaji Edit
Jelen volt
Vendlerné Polyák Ilona
Jelen volt
Aktuális Bizottsági Ülések
nincs megjeleníthető bizottsági ülés
Aktuális Testületi Ülések
nincs megjeleníthető testületi ülés
1.

Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Városüzemeltetési, Rendészeti és Városmarketing Bizottság
2021. Június 21-i 16:00 órai ülés
meghívottak

Mátyás Zoltán igazgató

Molnárné Tóth Anita igazgató

Nagyné Kántor Judit főigazgató

Poropatich Péter intézményvezető

Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető

egyéb
nincs egyéb rögzítve
Mellékletek
Előterjesztés.pdf
2021-06-17 17:02:57
Rendelettervezet
2021-06-17 17:02:50
Rendelettervezet mellékletei
2021-06-17 16:50:12
Az anyagot tárgyaló egyéb bizottságok
Oktatási, Művelődési, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
2021. Június 21-i 16:30 órai ülés - 1. napirendi pont
Pénzügyi Ellenőrző, Tulajdonosi és Ügyrendi Bizottság
2021. Június 22-i 16:00 órai ülés - 1. napirendi pont
Az anyagot tárgyaló testületek
Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
2021. Június 24-i 10:00 órai ülés - 1. napirendi pont
Dőntések
nem döntés rögzítve
 
datasoft2000