2024. Május 20, Hétfő
Vissza a kezdolapra
Napirendipontok
1.

Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

2.

Javaslat Tiszaújváros Kulturális Stratégiája 2021-2025. című dokumentum elfogadására

3.

Javaslat Tiszaújváros Sportfejlesztési Koncepciója 2021-2030. című dokumentum elfogadására

4.

Javaslat civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálására

5.

Javaslat az egyházi fenntartók számára köznevelési feladat ellátásához átadott vagyon hasznosításáról, rendeltetésszerű használatáról szóló beszámolók elfogadására

6.

Beszámoló a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 2019/2020. és 2020/2021. nevelési évben végzett tevékenységéről

7.

Beszámoló a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 2018-2019. évben végzett tevékenységéről

8.

Beszámoló a diáksport 2020. évi támogatásának felhasználásáról

9.

Javaslat az Oktatási, Művelődési, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2021. évi munkatervére

10.

Beszámoló az Oktatási, Művelődési, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2020. évi munkájáról

11.

Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálására

Jelenléti ív
Csengéné Bányász Mária Terézia
Jelen volt
Csikász Gábor
Távollévő
Farkas Sándor
Távollévő
Hok Csaba
Jelen volt
Jézsó Gábor
Jelen volt
Markovicsné Szabó Enikő
Jelen volt
Pálnokné Pozsonyi Márta
Jelen volt
Steinerné Vasvári Éva
Jelen volt
Suhajda Tibor
Jelen volt
Tokaji Edit
Jelen volt
Vendlerné Polyák Ilona
Jelen volt
Aktuális Bizottsági Ülések
nincs megjeleníthető bizottsági ülés
Aktuális Testületi Ülések
nincs megjeleníthető testületi ülés
10.

Beszámoló az Oktatási, Művelődési, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2020. évi munkájáról

Oktatási, Művelődési, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
2021. Június 21-i 16:30 órai ülés
meghívottak
nincs meghívott rögzítve
egyéb
nincs egyéb rögzítve
Mellékletek
Előterjesztés.pdf
2021-06-15 11:04:27
Az anyagot tárgyaló egyéb bizottságok
nem tárgyalta egyéb bizottság
Az anyagot tárgyaló testületek
nem tárgyalta testület
Dőntések
2/2021. (VI.21.) határozat sorszámú OMESZSB határozat
 
datasoft2000