2024. Május 19, Vasárnap
Vissza a kezdolapra
Napirendipontok
1.

Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

2.

Javaslat a Tiszaújváros Város Önkormányzata által alapított és adományozható kitüntetésekről szóló 13/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítására

3.

Javaslat energiatakarékosságot célzó és gépészeti beruházásokat, felújításokat támogató pályázat kiírására, valamint lakóközösség azonnali beavatkozást igénylő gépészeti felújításának támogatására

4. Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. és a Tisza Média Kft. 2021. évi üzleti terveire
5.

Javaslat a polgármester 2021. évi szabadságütemezésének jóváhagyására

6.

Javaslat az egyházi fenntartók számára köznevelési feladat ellátásához átadott vagyon hasznosításáról, rendeltetésszerű használatáról szóló beszámolók elfogadására

7.

Beszámoló a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről

8.

Javaslat a Pénzügyi Ellenőrző, Tulajdonosi és Ügyrendi Bizottság 2021. évi munkatervére

9.

Beszámoló a Pénzügyi Ellenőrző, Tulajdonosi és Ügyrendi Bizottság 2020. évi munkájáról

10. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2021. évi üzleti tervére
11.

Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj" adományozására

Jelenléti ív
Buséter Béla
Jelen volt
Csikász Gábor
Jelen volt
Hok Csaba
Jelen volt
Jézsó Gábor
Távollévő
Kiss Zoltán
Jelen volt
Tokaji Edit
Jelen volt
Vendlerné Polyák Ilona
Ülés közben érkezett
Aktuális Bizottsági Ülések
nincs megjeleníthető bizottsági ülés
Aktuális Testületi Ülések
nincs megjeleníthető testületi ülés
1.

Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Pénzügyi Ellenőrző, Tulajdonosi és Ügyrendi Bizottság
2021. Június 22-i 16:00 órai ülés
meghívottak

Mátyás Zoltán igazgató

Molnárné Tóth Anita igazgató

Nagyné Kántor Judit főigazgató

Poropatich Péter intézményvezető

Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető

egyéb
nincs egyéb rögzítve
Mellékletek
Előterjesztés.pdf
2021-06-17 17:02:57
Rendelettervezet
2021-06-17 17:02:50
Rendelettervezet mellékletei
2021-06-17 16:50:12
Az anyagot tárgyaló egyéb bizottságok
Városüzemeltetési, Rendészeti és Városmarketing Bizottság
2021. Június 21-i 16:00 órai ülés - 1. napirendi pont
Oktatási, Művelődési, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
2021. Június 21-i 16:30 órai ülés - 1. napirendi pont
Az anyagot tárgyaló testületek
Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
2021. Június 24-i 10:00 órai ülés - 1. napirendi pont
Dőntések
nem döntés rögzítve
 
datasoft2000