2024. Július 23, Kedd
Vissza a kezdolapra
Napirendipontok
1. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2021. évi üzleti tervére
1.

Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

2.

Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálására

2.

Javaslat a Tiszaújváros Város Önkormányzata által alapított és adományozható kitüntetésekről szóló 13/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítására

3.

Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj" adományozására

3.

Javaslat Tiszaújváros Környezetvédelmi Programjának elfogadására

4.

Javaslat Tiszaújváros Kulturális Stratégiája 2021-2025. című dokumentum elfogadására

5.

Javaslat Tiszaújváros Sportfejlesztési Koncepciója 2021-2030. című dokumentum elfogadására

6.

Javaslat Tiszaújváros Forgalomtechnikai Tervének elfogadására

7.

Javaslat településrendezési döntés meghozatalára és kiemelt fejlesztési területté nyilvánításra

8.

Javaslat civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálására

9.

Javaslat energiatakarékosságot célzó és gépészeti beruházásokat, felújításokat támogató pályázat kiírására, valamint lakóközösség azonnali beavatkozást igénylő gépészeti felújításának támogatására

10. Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. és a Tisza Média Kft. 2021. évi üzleti terveire
11.

Javaslat a polgármester 2021. évi szabadságütemezésének jóváhagyására

12.

Javaslat az egyházi fenntartók számára köznevelési feladat ellátásához átadott vagyon hasznosításáról, rendeltetésszerű használatáról szóló beszámolók elfogadására

13.

Beszámoló a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 2019/2020. és 2020/2021. nevelési évben végzett tevékenységéről

14.

Beszámoló a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 2018-2019. évben végzett tevékenységéről

15.

Beszámoló a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről

16.

Beszámoló a diáksport 2020. évi támogatásának felhasználásáról

Jelenléti ív
Buséter Béla
Jelen volt
Csikász Gábor
Jelen volt
Dr. Fülöp György
Jelen volt
Hok Csaba
Jelen volt
Jézsó Gábor
Jelen volt
Kiss Zoltán
Jelen volt
Molnár István
Jelen volt
Pap Zsolt
Jelen volt
Steinerné Vasvári Éva
Jelen volt
Tokaji Edit
Jelen volt
Vendlerné Polyák Ilona
Jelen volt
Vendlerné Polyák Ilona
Választókerület:

5. sz. választókerület

Árpád út páratlan 1-től 7-ig, Deák Ferenc tér
páratlan 1-től 3-ig, Szent István út páratlan 1-től 19-ig,
Szent István út páros 2-től 26-ig, Városház tér,
Bethlen Gábor út páratlan 21-től végig, József Attila
út páratlan 1-től 7-ig, Lévai József utca páros 60-től
64-ig, Margit sétány páratlan 25-től végig, Margit
sétány páros 26-tól végig, Pajtás köz 1-től 7-ig,
Szent István út páratlan 21-től 31-ig, Szent István
út páros 34-től végig, Szent László út, Templom út,
Zita utca páros 24-től végig, Zita utca páratlan 25-től végig

Titulus
képviselő, OMESZSB alelnök, PETÜB tag, VRVB tag
Cím
nincs cím beállítva
Telefon
nincs telefon beállítva
E-mail
vendlerne@tujvaros.hu
Webcím
nincs webcím beállítva
Önéletrajz
nincs önéletrajz csatolva
Vagyonnyilatkozat
2022. évi vagyonnyilatkozat
2022-02-02 17:11:13
2021. évi vagyonnyilatkozat
2021-02-01 15:25:22
2020. évi vagyonnyilatkozat
2020-02-03 13:37:11
2019. évi vagyonnyilatkozat_2
2019-11-20 16:54:39
2019. évi vagyonnyilatkozat
2019-01-31 14:17:22
2018. évi vagyonnyilatkozat
2018-02-01 16:00:32
2017. évi vagyonnyilatkozat
2017-02-03 13:31:57
2016. évi vagyonnyilatkozat
2016-02-05 09:14:05
2015. évi vagyonnyilatkozat
2015-02-02 14:46:13
2014. évi vagyonnyilatkozat
2014-11-19 09:34:53
2014. évi vagyonnyilatkozat
2014-02-03 11:29:07
2013. évi vagyonnyilatkozat
2013-02-01 12:03:59
2012. évi vagyonnyilatkozat
2012-02-06 11:12:30
2011. évi vagyonnyilatkozat
2011-01-26 17:24:25
2010. vagyonnyilatkozat
2010-11-12 13:26:42
2009. évi vagyonnyilatkozat
2010-02-04 15:48:28
2008. évi vagyonnyilatkozat
2009-02-10 11:09:37
2007. évi vagyonnyilatkozat
2008-02-15 08:49:12
2006. évi vagyonnyilatkozat
2007-09-03 10:37:14
Képviselői tagság
Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019-10-13 - folyamatban
Bizottsági tagság
Városüzemeltetési, Rendészeti és Városmarketing Bizottság
2019-11-11 - folyamatban
Oktatási, Művelődési, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
2019-11-11 - folyamatban
Pénzügyi Ellenőrző, Tulajdonosi és Ügyrendi Bizottság
2019-11-11 - folyamatban
 
datasoft2000