2021. Augusztus 5, Csütörtök
Vissza a kezdolapra
Média fájlok
Az ülés megnyitása
Kérdések, felszólalások, az ülés bezárása
Aktuális Testületi Ülések
nincs megjeleníthető testületi ülés
Jelenléti ív
Buséter Béla
nincs beállítva
Csikász Gábor
nincs beállítva
Dr. Fülöp György
nincs beállítva
Hok Csaba
nincs beállítva
Jézsó Gábor
nincs beállítva
Kiss Zoltán
nincs beállítva
Molnár István
nincs beállítva
Pap Zsolt
nincs beállítva
Steinerné Vasvári Éva
nincs beállítva
Tokaji Edit
nincs beállítva
Vendlerné Polyák Ilona
nincs beállítva
Aktuális Bizottsági Ülések
nincs megjeleníthető bizottsági ülés
Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
2021. Június 24-i 10:00 órai ülés
az ülés napirendi pontjai
zárt 1. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2021. évi üzleti tervére
nyílt 1.

Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

zárt 2.

Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálására

nyílt 2.

Javaslat a Tiszaújváros Város Önkormányzata által alapított és adományozható kitüntetésekről szóló 13/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítására

zárt 3.

Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj" adományozására

nyílt 3.

Javaslat Tiszaújváros Környezetvédelmi Programjának elfogadására

nyílt 4.

Javaslat Tiszaújváros Kulturális Stratégiája 2021-2025. című dokumentum elfogadására

nyílt 5.

Javaslat Tiszaújváros Sportfejlesztési Koncepciója 2021-2030. című dokumentum elfogadására

nyílt 6.

Javaslat Tiszaújváros Forgalomtechnikai Tervének elfogadására

nyílt 7.

Javaslat településrendezési döntés meghozatalára és kiemelt fejlesztési területté nyilvánításra

nyílt 8.

Javaslat civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálására

nyílt 9.

Javaslat energiatakarékosságot célzó és gépészeti beruházásokat, felújításokat támogató pályázat kiírására, valamint lakóközösség azonnali beavatkozást igénylő gépészeti felújításának támogatására

nyílt 10. Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. és a Tisza Média Kft. 2021. évi üzleti terveire
nyílt 11.

Javaslat a polgármester 2021. évi szabadságütemezésének jóváhagyására

nyílt 12.

Javaslat az egyházi fenntartók számára köznevelési feladat ellátásához átadott vagyon hasznosításáról, rendeltetésszerű használatáról szóló beszámolók elfogadására

nyílt 13.

Beszámoló a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 2019/2020. és 2020/2021. nevelési évben végzett tevékenységéről

nyílt 14.

Beszámoló a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 2018-2019. évben végzett tevékenységéről

nyílt 15.

Beszámoló a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről

nyílt 16.

Beszámoló a diáksport 2020. évi támogatásának felhasználásáról

Az ülés egyéb mellékletei
Zárt ülésen hozott határozatok
2021-07-07 16:43:58
Jegyzőkönyv
2021-07-07 16:08:24
Az ülés média anyagainak megtekintéséhez kattintson ide
 
datasoft2000